Email disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van Wolfs & Partners Accountancy en advies niet toegestaan.

Kantoor Gulpen

Oude rijksweg 32
6271 AA Gulpen
T: +31 43 450 61 77
E: info@wolfs.partners

Kantoor Heerlen

Molenberglaan 125
6416 EM Heerlen
T: +31 43 450 61 77
E: info@wolfs.partners

© 2019 Wolfs & Partners. Alle rechten voorbehouden | Design en ontwikkeling: E-volve.nl