Email disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van Wolfs & Partners Accountancy en advies niet toegestaan.

Wolfs & Partners Accountancy en advies staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mailbericht.

Indien u dit e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, dan wordt u verzocht de afzender van dit e-mailbericht onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen en dit bericht (en bijlagen) definitief te verwijderen.

Wolfs & Partners Accountancy en advies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 67522424